CONSELHO FEDERATIVO
DOS COLÉGIOS DOS PROFISSIONAIS
DA MEDICINA TRADICIONAL


                                                                                       Colégio de  Medicina Tradicional                                                                                

Especialidades reconhecidas
em 2003
Especialidades ainda não reconhecidas


MT Acupunctura
MT Fitoterapia
MT Homeopatia
MT Naturopatia
MT Chinesa
MT Osteopatia
MT Quiroprática

MT Ayurveda
MT Energologia
MT Magnetoterapia
MT Quinesiologia
MT Mesmerismo
MT Pranoterapia
MT Reflexologia
MT Unani

MT Campo Escuro e HLB
MT Qi Gong
MT Homotoxicologia
MT Iridologia
MT Kirliangrafia
MT Massoterapia
MT Quântica
MT Quiroprática Método Português
     (Portuguese Chiropratic Method)
MT Reiki
MT Termografia
MT Alquimia
MT Espagírica
MT Hidrocólon
MT Hidroterapia
MT Low Level Laser Therapy
MT Musica e Som
MT Oxigenoterapia
MT Ozonoterapia

              Outras MT
     Ocidentais e Orientais